Pulpit gazowy automatycznego przebijania i cięcia

W pulpicie gazowym automatycznego przebijania i cięcia i wyróżnia się podzespoły tlenu podgrzewającego niskiego i wysokiego ciśnienia oznaczone jako TPN, TPW, tlenu tnącego niskiego i wysokiego ciśnienia oznaczone jako TTN, TTW i gazu palnego /acetylenu, propanu itp. / oznaczone jako GP. W wykonaniu podstawowym pulpit zawiera 6 elektrozaworów zasilanych z 24 V DC, cztery reduktory pulpitowe, trzy manometry. W wykonaniu poszerzonym może być doposażony w dodatkowe zawory, elektrozawory, reduktory, rury zbiorcze itp. W górnej części znajdują się przyłącza we/wy poszczególnych garów. Przyłącza wejściowe dla tlenu podgrzewającego i tnącego przystosowane są pod końcówkę węża fi 12,5 z nakrętką G12,5, a przyłącze gazu palnego pod końcówkę węża fi 8 z nakrętką G8LH. Wszystkie przyłącza wyjściowe przystosowane są pod końcówkę węża fi 8 z nakrętką G8 dla tlenów i G8LH dla gazów palnych. W wykonaniu podstawowym instalacja gazowa automatycznego przebijania i cięcia umożliwia przebicie blachy o grubości do 40mm trzema palnikami jednocześnie a przebicie do 100mm jednym palnikiem.

Na wewnętrznej ścianie pulpitu znajduje się puszka elektryczna, do której należy doprowadzić sygnały do sterowania poszczególnymi elektrozaworami. Każdy sygnał sterujący 24V DC 1A.

Do pulpitu można maksymalnie podłączyć trzy palniki.

W wersji rozszerzonej możliwe jest podłączenie większej liczby palników oraz do przebijania grubszych blach ( np. do 100mm) większą liczbą palników.