Serwis realizowany jest w dwóch wersjach:


Na żądanie

W tej wersji serwis przyjeżdża jednorazowo na podstawie przysłanego jednorazowego zamówienia z potwierdzeniem przyjęcia kalkulacji serwisowej danego typu.

Stała umowa

W tej wersji stan techniczny przecinarki kontrolowany jest w stałych, z góry określonych odstępach czasowych.


Na żądanie

W tej wersji serwis przyjeżdża jednorazowo na podstawie przysłanego jednorazowego zamówienia z potwierdzeniem przyjęcia kalkulacji serwisowej danego typu. Możliwy jest serwis typu:

Serwis typu "Standard"

W wersji "standard" serwisy realizowane są w kolejności zgłoszenia. Za zgłoszenie uważa się przysłanie zamówienia z potwierdzeniem przyjęcia warunków serwisowych ZAP PID określonych w kalkulacji serwisowej. Termin przyjazdu można wcześniej rezerwować telefonicznie. Czas od chwili telefonicznej rezerwacji terminu do chwili przysłania zamówienia z potwierdzeniem przyjęcia naszych warunków 20 godzin. Jeżeli zamówienie wpłynie po tym terminie to ZAP PID przyśle potwierdzenie przyjęcia realizacji serwisu z podaniem nowego terminu przyjazdu serwisu.

Serwis typu "Ekstra"

Serwis ten realizowany jest w trybie pilnym poza kolejnością serwisów "standard" Możliwość wykonania tego typu serwisu należy uzgodnić wcześniej telefonicznie. Zgłoszenie powinno wpłynąć w ciągu 3 godz. od chwili zakończenia rozmowy telefonicznej. Wyjazd serwisu możliwy w dniu przysłania zamówienia, jeżeli wpłynie ono do godz. 12.00 lub w dniu następnym, jeżeli wpłynie po 12.00. W stosunku do wersji standard następuje wzrost kosztów. Koszty robocizny wzrastają o ok. 50%, koszty czasu dojazdu o 100% oraz dodatkowo dochodzą koszty min. dwóch noclegów. Całość płatna jest gotówką. Pozostałe jak w kalkulacji "Standard".


Stała umowa

W wersji "Stała Umowa" stan techniczny przecinarki kontrolowany jest w stałych odstępach czasowych z góry określonych. Do wyboru proponujemy okresy:

miesięczny kwartalny dwu-kwartalny

W tym rozwiązaniu, dla każdej maszyny założona zostaje książka przeglądów. Książka ta jest zawsze przy maszynie. Palacz wpisuje swoje uwagi dotyczące zauważonych niesprawności, natomiast serwis ZAP PID D. Petliński wpisuje swoje uwagi dotyczące wykonanych napraw, wskazówki dla palacza, wskazówki dla działów remontowych, dla kierownictwa zakładu i inne uwagi. Warunki współpracy do indywidualnego ustalenia.