Przecinarka automatyczna
PP oraz PPW

Pulpit gazowy automatycznego przebijania i cięcia